עסקים בינוניים

בשנים האחרונות פיתחה הקבוצה כלים ופתרונות יעודיים וספציפיים לעבודה עם עסקים בינוניים בעלי מחזורים שנתיים של בין 100 מיליון ל-1 מיליארד ש”ח

בשיתוף פעולה עם גופים מוסדיים מובילים בארץ ובחול ובשילוב קרנות פנסיה, גופים ביטוחיים, משקיעים פרטיים ומוסדיים.

הפתרונות ניתנים בנוסף לפתרונות הבנקאיים המקובלים תוך גיוס הלוואות / השקעות הנעים בין 10 מיליון שח ועד למעל 600 מיליון ש”ח.

medium business