ניהול כספים

הקבוצה מספקת שירות ניהול כספים לחברות ואירגונים תוך ניהול תזרים המזומנים והפעילות הפיננסית של העסק .

יתרונות השירות:

בעל העסק חוסך את ההתעסקות בניהול השוטף של מערך הכספים שמימלרא לא בגדר ההתמחות שלו ,כל הכספים ינוהלו ע”י אדם אחד שזו התמחותו .
שיפור הקשר מול הבנקים – אנחנו יודעים לדבר את השפה של הבנקים וע”י ניהול נכון של הכספים נוכל לשפר את תזרים המזומנים של העסק ו”לתפור ” מול הבנקים חליפת אשראי מתאימה לעסק .

פתרונות נוספים