about us

חותם אמינות הקבוצה

קבוצת יוסי אברהם

נוסדה ב- 1999 ומתמחה בגיוס אשראי למגוון עסקים בארץ ובחו״ל​ בשיתוף המערכת הבנקאית והמוסדית

הקבוצה משמשת כיועץ מורשה בכל הבנקים וברוב הגופים המוסדיים בישראל.

כמו כן הקבוצה מתמחה בהגשה ובטיפול בבקשות להלוואות בערבות מדינה, מקרנות ממשלתיות, מקרנות מוסדיות, בעבודה מול גופיים מוסדיים וקבוצות משקיעים.

בנוסף לקבוצה קשרים ענפים עם כל המוסדות הפיננסים בישראל, כגון: בנקים קרנות הון וגופים מוסדיים.

הקבוצה מתמחה ״בתפירת חליפת מימון״ לכל עסק בהתאם לצרכים הספציפיים של בית העסק בין אם זה עסק קטן או עסק גדול.

לקבוצה התמחות מיוחדת בעבודה מול עסקים בנינוניים (בין 100 מיליון ל-1 מיליארד ש”ח).

במרוצת השנים בנתה הקבוצה כלים מיוחדים לפתרונות אלו.

הקבוצה ליוותה ומלווה עסקים קטנים וגדולים וגייסה אשראי שנאמד במאות מליוני שקלים ללקוחותיה.